ISO 22000: Voedselveiligheid

NEN-EN-ISO 22000

“Waar helpt ISO 22000 certificering mij eigenlijk mee? “Ik ben me bewust van het belang om voedselveilig te werken en heb mijn processen daarop ingericht”.

Het is een herkenbare vraag. ISO 22000 is een steeds vaker toegepaste internationale norm die richtlijnen geeft voor jouw bedrijfsprocessen én helpt je die te beheersen en verbeteren. Neem bijvoorbeeld je productieproces. Hoe bepaal je de voedselveiligheidsrisico’s met hun gevolgen, het vaststellen van de prioriteit van deze risico’s en daarbij komende beheersmaatregelen? Hoe zorg je voor de juiste en geschikte middelen, zoals machines, materialen, personen en ruimtes t.b.v. voedselveiligheid? Hoe regel je transport, verpakking en reiniging. Het voedselveiligheidssysteem in jouw organisatie zorgt dat die processen optimaal verlopen en de risico’s worden weggenomen of tot een minimum worden gereduceerd.

Voedselveilige processen
Doen zoals je het altijd al deed, zonder te kijken hoe het beter kan of moet, is stilstand. Stilstand is achteruitgang en dat betekent op de lange termijn een probleem voor je organisatie. De ISO 22000-norm helpt je organisatie om voedselveiligheidsmanagement stapsgewijs in te voeren en te verbeteren. De verbetercirkel (PDCA cirkel) in de norm is een handige manier voor jou om uitdagingen op een concrete en doeltreffende wijze op te pakken en in te vullen.

Daarmee vergroten de kansen zoals:
·         het aantrekken van nieuwe klanten,
·         het opzetten van een goed voedselveiligheidssysteem,
·         beter inzicht in de voedselveiligheidsaspecten,
·         inzicht in de eisen van belanghebbenden,
·         risico’s in kaart te brengen en acties te bepalen,
·         de juiste middelen in te zetten en te onderhouden,
·         het concreet doorvoeren van verbeteringen,
·         het bedrijfsimago te verbeteren,
·         het vergroten van de markt.

ISO 22000 helpt je waar dat relevant is.
Deze certificering is geschikt voor zowel grote als kleine bedrijven, ongeacht, branche, omvang en aard van de producten en diensten. De norm kijkt naar de organisatie en de unieke risico’s en geeft richtlijnen voor de relevante zaken. Het bevordert je imago en een certificaat op het gebied van voedselveiligheid vergroot de kansen op de markt.

     Combineer het met een MVO-certificaat

Steeds vaker komt de vraag uit de markt of je bedrijf duurzaam of MVO bezig is. Om te starten met MVO hoef je niet ISO-gecertificeerd te zijn, maar maakt het wel een stuk eenvoudiger. Na het behalen van niveau 1 kun je doorgroeien naar het volgende niveau. Met ISO-certificering worden de groei in niveaus concreter.