Overige dienstverlening

Naast de verschillende soorten audits binnen een certificatietraject, bieden wij ook activiteiten die u helpen om beter inzicht te krijgen op het gehele proces of een deel ervan. Dat kan op eenmalige basis om of je even de ‘handjes’ te bieden of op meer structurele basis

Vooronderzoek
Je wilt je organisatie laten certificeren, maar hebt geen flauw idee waar je op dat moment staat en wat je nog moet doen om met een goede basis met het certificatietraject te kunnen beginnen.

Speciale Controle Audit
Je organisatie is uitgebreid met activiteiten of een vestiging en wil je deze mee laten lopen in de certificering of je wilt uitbreiden met een andere norm. Door het uitvoeren van een Special Controle Audit beoordelen we de activiteiten op basis van de norm(en) waarvoor de organisatie al gecertificeerd is of gecertificeerd wil worden. Kloppen de activiteiten van de vestiging met de scope van het managementsysteem? Worden de activiteiten uitgevoerd zoals bepaald en is vastgelegd? Een goed moment om toe te werken naar eenduidigheid en uniformiteit. Met de resultaten van de Speciale Controle Audit kun je concreet aan de slag.

Leveranciersaudit
De verkoop slaagt alleen voor de volle honderd procent als de leveranciers daarin doen wat er van het verwacht wordt. Er is een nieuwe leverancier. Hoe is die georganiseerd? Wat zijn sterke punten? Waar moet je rekening mee houden?

AISE CSP-checks
Voor zeep producerende bedrijven is het kunnen voeren van het Sustainable Cleaning keurmerk een belangrijk punt. QualityMasters is preferred supplier van AISE Sustainable Cleaning.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Binnen de MVO-gedachte is de afgelopen jaren duurzaamheid een belangrijk onderwerp gegroeid. Door het KAM-systeem te integreren met ISO 26000 kun je laten zien dat je invulling geeft aan MVO en duurzaamheid nastreeft.