ISO 26000 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

ISO 26000: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Steeds vaker komt de vraag uit de markt of je bedrijf duurzaam werkt of aan MVO doet. Hoe laat je aan de buitenwereld zien dat je daar mee bezig bent? Veel bedrijven willen daarom de eigen ambities toetsen aan een internationale norm. In deze tijd is het niet alleen een logische maar ook praktische stap.

Om te starten met MVO hoef je niet ISO-gecertificeerd te zijn, maar maakt het wel een stuk eenvoudiger. Na het behalen van niveau 1 kun je doorgroeien naar het volgende niveau. Met ISO-certificering worden de groei in niveaus concreter. MVO gaat over People, Planet en Profit. Dat is ook terug te vinden in de normen ISO 9001 (Profit), ISO 14001 (Planet) en ISO 45001(People).

MVO-Matrix 

De norm ISO 26000 helpt je om je verantwoordelijkheid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op te pakken en te realiseren binnen jouw organisatie ten aanzien van mens, milieu, en economie. Met het toepassen van ISO 26000 kun je je stakeholders aantonen dat je je bezighoudt met MVO en duurzaam ondernemen. Op basis van ISO 26000 kun je met NPR-9026 een zelfverklaring opstellen.

Steeds vaker wordt er geen genoeg meer genomen met de zelfverklaring en is een certificaat vereist. Een certificaat levert onafhankelijk bewijs dat de organisatie actief is op het gebied van MVO. Daarbij levert het ook een positief imago mnaar je omgeving op en versterkt het je marktpositie. Op mvomatrix.nl kun je meer lezen over hoe het werkt, de niveaus, zelfverklaring en certificering.

     Combineer het met een MVO-certificaat

Steeds vaker komt de vraag uit de markt of je bedrijf duurzaam of MVO bezig is. Om te starten met MVO hoef je niet ISO-gecertificeerd te zijn, maar maakt het wel een stuk eenvoudiger. Na het behalen van niveau 1 kun je doorgroeien naar het volgende niveau. Met ISO-certificering worden de groei in niveaus concreter.