Opstarttraject

Certificering cyclus, auditproces/ – tijdlijn

⓪ VOORONDERZOEK (handig, hoeft niet)
Met een vooronderzoek weet je waar je staat met je organisatie ten aanzien van de normeisen.

① FASE 1 AUDIT
De Fase 1 Audit (documentbeoordeling) is het eerste deel van de certificering. Er wordt beoordeeld of jouw organisatie voldoet aan de eisen met betrekking tot de opzet van het systeem, de mate van implementatie en de beheersing ervan (denk aan; Context, Leiderschap, Planning, Middelen, Uitvoering, Evaluatie en Verbetering).

② FASE 2 AUDIT
De Fase 2 Audit (praktijktoets) is het tweede deel van de certificering en beoordeeld de werkwijzen binnen de organisatie (denk aan; de manier van product- en dienstverlening wordt vergeleken met de normeisen). Bij een positief resultaat ontvang je het certificaat.

Gefeliciteerd!!! We sturen je het certificaat en bubbels toe! 😉

③④ JAARLIJKSE CONTROLE AUDIT
Het tweede en derde jaar komen we langs voor de Jaarlijkse Controle Audit. Daarmee stellen we vast of de werkwijzen binnen de organisatie nog steeds voldoen aan de normeisen.

⑤ SPECIALE CONTROLE AUDIT (denk aan; verhuizing, nieuwe productlijn, fusie)
Een Speciale Controle Audit is van toepassing als er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd binnen de organisatie en/of het managementsysteem.

⑥ EXTRA BEOORDELING (is nodig als je niet doet wat je zegt te doen)
De Extra Beoordeling (online of onsite) is nodig als het resultaat niet toereikend is om een positieve aanbeveling te kunnen geven. Met de extra beoordeling kijkt de auditor of de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Nadat het opstarttraject is doorlopen wordt de ISO-certificering voortgezet met het vervolgtraject.