Vervolgtraject

Certificering cyclus, auditproces/ -tijdlijn

Iedere cyclus omvat drie jaar. Nadat de opstart cyclus is beëindigd wordt de certificering voortgezet met de vervolgcyclus. In tegenstelling tot een Fase 1 en 2 audit is er nu een periodebeoordeling en hercertificering om de certificering voort te kunnen zetten. De vervolgcyclus herhaalt zich iedere 3 jaar.

① PERIODEBEOORDELING
De periodebeoordeling wordt voorafgaand aan de hercertificeringsaudit uitgevoerd. Tijdens deze beoordeling worden de prestaties van de afgelopen certificatieperiode (3 jaar) in kaart gebracht.

② HERCERTIFICERINGSAUDIT
Het doel van de hercertificeringsaudit is om de blijvende werking en doeltreffendheid aan te tonen van het managementsysteem tegen de eisen die gesteld zijn in de norm. Bij een positief resultaat wordt het certificaat verlengd.

Gefeliciteerd!!! We sturen je het certificaat en bubbels toe, zorg je zelf voor de glazen 😉

③④ JAARLIJKSE CONTROLE AUDIT
Het tweede en derde jaar komen we langs voor de Jaarlijkse Controle Audit. Daarmee stellen we vast of de werkwijzen binnen de organisatie nog steeds voldoen aan de normeisen.

⑤ SPECIALE CONTROLE AUDIT (denk aan; verhuizing, nieuwe productlijn, fusie)
Een Speciale Controle Audit is van toepassing als er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd binnen de organisatie en/of het managementsysteem.

⑥ EXTRA BEOORDELING (is nodig als je niet doet wat je zegt te doen)
De Extra Beoordeling (online of onsite) is nodig als het resultaat niet toereikend is om een positieve aanbeveling te kunnen geven. Met de extra beoordeling kijkt de auditor of de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Het vervolgtraject herhaald zich iedere drie jaar.

Naast de verschillende ISO-certificatietrajecten bieden we ook daaraan gerelateerde diensten aan Klik hier