ISO 22000: Voedselveiligheid

NEN-EN-ISO 22000

is een internationale norm voor het voedselveiligheid managementsysteem van een organisatie die levensmiddelen produceert, transporteert en/ of verhandelt (alle schakels in de voedselketen). Het voedselveiligheid managementsysteem richt zich op de veiligheid van de levensmiddelen en het daarbij voldoen aan de wettelijke en bedrijfseigen eisen. De norm is geschreven op basis van de basishygiëne voorwaarden, structuur en aanpak uit de ISO en de HACCP-richtlijnen & eisen van de Codex Alimentarius.

De eisen van de norm richten zich onder andere op:
– Het opstellen van structurele plannen, beschrijven en beheersen van processen en activiteiten op het gebied van voedselveiligheid
– Het bepalen van de voedselveiligheidsrisico’s met hun gevolgen, het vaststellen van de prioriteit van deze risico’s en daarbij komende beheersmaatregelen
– Het bepalen en verzorgen van de juiste en geschikte middelen, zoals machines, materialen, personen en ruimtes t.b.v. voedselveiligheid
– Het continu en structureel beoordelen van prestaties op het gebied van voedselveiligheid
– Het indien nodig bijstellen en doorvoeren van de plannen, processen en activiteiten t.b.v. verbetering van de voedselveiligheid

ISO 22000 is geschikt voor zowel grote als kleine bedrijven die actief zijn binnen een of meerdere onderdelen in de voedingsmiddelenindustrie. Dan gaat het om voedselproducenten en retailers, maar ook niet-voedselproducerende bedrijven zoals bedrijven in dienstverlening, transport, en de verpakkings- en reinigingsmiddelenindustrie.

Met deze ketengerichte norm, die wereldwijd is geaccepteerd, verbetert u de voedselveiligheid binnen uw organisatie. Dit gebeurt dankzij continue structurele beheersing en verbetering van het kwaliteitssysteem. Voedselveiligheid is internationaal gezien een van de belangrijkste aandachtsgebieden binnen de voedselketen. Een certificaat op dit gebied helpt uw organisatie dan ook met het verkrijgen van erkenning. Bent u al gecertificeerd volgens HACCP? Dat is de stap naar ISO 22000 relatief klein, en visa versa.