Home

Vooronderzoek

Als je geïnteresseerd bent in ISO en wat dat voor jouw organisatie kan betekenen is het handig om een vooronderzoek te laten uitvoeren. Daarmee weet je namelijk waar je staat met jouw organisatie ten aanzien van de betreffende normeis. Het doel is om vast te stellen wat goed is en wat nog beter kan of geregeld moet worden om jouw organisatie te laten certificeren voor ISO. De bevindingen worden in een rapport verwerkt. Op basis daarvan kan de route bepaald worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Steeds vaker komt de vraag uit de markt of je bedrijf duurzaam te werk gaat of het doet aan MVO. Hoe laat je aan de buitenwereld zien dat je daar mee bezig bent? Veel bedrijven willen daarom de eigen ambities toetsen aan een internationale norm. In deze tijd is het niet alleen een logische maar ook praktische stap.

Om te starten met MVO hoef je niet ISO-gecertificeerd te zijn, maar maakt het wel een stuk eenvoudiger. Na het behalen van niveau 1 kun je doorgroeien naar het volgende niveau. Met ISO-certificering worden de groei in niveaus concreter. MVO gaat over People, Planet en Profit. Dat is ook terug te vinden in de normen ISO 9001 (Profit), ISO 14001 (Planet) en ISO 45001 (People).

Certificeren en verbeteren

Als het ISO-managementsysteem is opgezet en ingevoerd, komt QualityMasters langs voor de ISO-certificering. Met de audit wordt de werking en doeltreffendheid van het ISO-managementsysteem beoordeeld. De bedrijfsprocessen worden op uitvoering getoetst in relatie tot de normeisen. De bevindingen worden door de auditor in een rapport beschreven. Een positief resultaat leidt tot het ISO-certificaat, waarmee de stap naar continu verbeteren is gezet. Het helpt om op frequente en structurele wijze verbeteringen in te zien, concreet op te pakken en in te vullen. Het ISO certificaat is een pluim op de hoed van de organisatie.

MVO Matrix

De norm ISO 26000 helpt je om je verantwoordelijkheid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op te pakken en te realiseren binnen jouw organisatie ten aanzien van mens, milieu en economie. Met het toepassen van ISO 26000 kun je jouw stakeholders aantonen dat je je bezighoudt met MVO en duurzaam ondernemen.

>> Bekijk de MVO-Matrix

ISO-Certificeren leuk maken

“De belangrijkste slag die gemaakt wordt met ISO, is het structureren van de gegevens die vaak al aanwezig zijn, dat levert inzicht op. Door die gegevens te gaan gebruiken voor analyse en evaluatie, gaan die ook nog eens zinvolle stuurinformatie opleveren. Een ISO-systeem biedt structuur en houvast.

En dan wordt ISO-certificeren leuk!”

Dik Roeland
Directeur QualityMasters

QualityMasters bestaat 25 jaar!

We gaan op bezoek bij klanten die al lang klant zijn bij ons en nemen een verrassing mee.