Home

1 Inventariseren

Kennismaken, aanmelden & heldere doelen stellen

Een ISO systeem heeft het meeste resultaat als medewerkers er vanaf het begin bij betrokken zijn. Om dit te bereiken beginnen wij met een kennismakingsgesprek. Daarin bepalen we samen wat er nodig is om het managementsysteem op te zetten. Ook bepalen we dan de medewerkers die een belangrijke rol gaan spelen in het waarborgen van kwaliteit, milieu, veiligheid en informatiebeveiliging binnen jullie bedrijf.

2 Implementeren

Zelf aan de slag met de doelstelling

Met de heldere doelen, komt een actieplan tot stand. Vervolgens gaan jullie (met of zonder hulp) het managementsysteem invoeren. Alle medewerkers worden tijdens reguliere overlegmomenten op de hoogte gesteld over de voortgang.  De werkwijzen (interne afspraken) worden vastgelegd in werkinstructies en/ of procedures. De beleidsstukken worden opgesteld en de wijze waarop registraties bijgehouden gaan worden, zoals; klanttevredenheid, leveranciersprestaties en afwijkingen. Zo wordt aan de hand van het actieplan het managementsysteem geïmplementeerd.

 

Certificeren

Op beheerste manier gaan werken aan verbetering

Als het managementsysteem is geïmplementeerd, komt QualityMasters langs voor de certificeringsaudit. De audit geeft terugkoppeling op de werking van het ISO systeem. Samen met de organisatie toetst de auditor de bedrijfsprocessen. Worden deze uitgevoerd zoals door de organisatie zelf is vastgesteld en komt dat overeen met de normeisen, dan leidt dit tot het ISO certificaat. Dat certificaat is een pluim op de hoed van de organisatie. Daarmee levert zij het bewijs te beschikken over een beheerst managementsysteem, wat vertrouwen wekt in de markt.

Wij maken het helder!

Ben je geïnteresseerd in een ISO certificering maak dan een vrijblijvende afspraak met QualityMasters. Na ons gesprek gaan wij voor jou aan de slag om een offerte op maat op te stellen. In deze offerte kun je tevens onze werkwijze nog eens rustig teruglezen.

Ben je overtuigd door ons aanbod? Ga dan de heldere samenwerking met ons aan. Wij kijken er nu al naar uit!

ISO certificering in 3 stappen

Op een praktische, transparante manier begeleiden wij het midden- en kleinbedrijf richting het certificaat.