Home

Vooronderzoek

Als je geïnteresseerd bent in ISO en wat dat voor jou organisatie kan betekenen is het handig om een vooronderzoek te laten uitvoeren. Daarmee weet je namelijk waar je staat met je organisatie ten aanzien van de betreffende normeis. Het doel is om vast te stellen wat goed is en wat nog beter kan of geregeld moet worden om jou organisatie te laten certificeren. De bevindingen worden in een rapport verwerkt. Op basis daarvan kan de route bepaald worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Steeds vaker komt de vraag uit de markt of je bedrijf duurzaam of MVO bezig is. Hoe laat je aan de buitenwereld zien dat je daar mee bezig bent? Veel bedrijven willen daarom de eigen ambities toetsen aan een internationale norm. In deze tijd is het niet alleen een logische maar ook praktische stap.

Om te starten met MVO hoef je niet ISO gecertificeerd te zijn, maar maakt het wel een stuk eenvoudiger. Na het behalen van niveau 1 kun je doorgroeien naar het volgende niveau. Met ISO certificering worden de groei in niveaus concreter. (link naar niveaus) MVO gaat over People, Planet en Profit. Dat is ook terug te vinden in de normen ISO 9001 (Profit), ISO 14001 (Planet) en ISO 45001 (People).

 

Certificeren en verbeteren

Als het ISO managementsysteem is opgezet en ingevoerd, komt QualityMasters langs voor de certificering. Met de audit wordt de werking en doeltreffendheid van het ISO managementsysteem beoordeeld. De bedrijfsprocessen worden op uitvoering getoetst in relatie tot de normeisen. De bevindingen worden door de auditor in een rapport beschreven. Een positief resultaat leidt tot het ISO certificaat, waarmee de stap naar  continu verbeteren is gezet. Het helpt om op frequente en structurele wijze verbeteringen in te zien, concreet op te pakken en in te vullen. Het ISO certificaat is een pluim op de hoed van de organisatie.

MVO Matrix

MVO dwingt je om meer verantwoordelijkheid te nemen en verder te verbeteren, innoveren en groeien ten aanzien van mens, milieu en economie. Om je stakeholders aan te tonen dat je je ontwikkelt op een duurzame manier. Een certificaat geeft een positief imago en het versterkt je marktpositie. Steeds meer opdrachtgevers nemen echter geen genoegen met een MVO-zelfverklaring, aangezien het geen zekerheid geeft of je de voornemens ook daadwerkelijk uitvoert. Gelukkig kan de MVO-zelfverklaring gecertificeerd worden.

Certificering van de MVO-zelfverklaring

Corona

We houden ons aan de RIVM maatregelen. Dit betekent dat we ons werk zoveel mogelijk online (bijvoorbeeld via MS Teams of Skype) uitvoeren. We zullen dat vooraf persoonlijk met je afstemmen. Jouw en onze gezondheid komen op de eerste plaats. Samen met jou willen we het virus bestrijden door zoveel mogelijk invulling te geven aan online werk.

QualityMasters bestaat 25 jaar!

We gaan op bezoek bij klanten die al lang klant zijn bij ons en nemen een verrassing mee.