Home

Vooronderzoek

Als je geïnteresseerd bent in ISO en wat dat voor jou organisatie kan betekenen is het handig om een vooronderzoek te laten uitvoeren. Daarmee weet je namelijk waar je staat met je organisatie ten aanzien van de betreffende normeis. Het doel is om vast te stellen wat goed is en wat nog beter kan of geregeld moet worden om jou organisatie te laten certificeren. De bevindingen worden in een rapport verwerkt. Op basis daarvan kan de route bepaald worden.

Route bepalen en inventariseren

Een ISO managementsysteem opzetten en invoeren heeft het beste resultaat als medewerkers er vanaf het begin bij betrokken worden. Om dit te regelen is een start, waarbij ook de medewerkers die een belangrijke rol spelen in het waarborgen van kwaliteit, milieu, veiligheid of informatiebeveiliging, belangrijk. Met elkaar stel je de route vast en de snelheid waarop deze route doorlopen wordt. Je gaat inventariseren wat al voldoet aan de normeisen en wat er nog ontbreekt of beter kan. Voor de zaken die ontbreken of beter kunnen, stel je doelen op.

Opzetten en invoeren

Het behalen van doelen vereist acties. Op basis van de route die is bepaald worden de acties gepland en ga je zelf (met of zonder hulp) aan de slag om het ISO managementsysteem op te zetten en in te voeren. De documentatie wordt samengesteld (denk aan: organisatieschema, beleid, doelen, functies, werkinstructies, enzovoort). Belangrijk is om een goede wijze te bepalen voor de structuur waarop gegevens vastgelegd en opgeslagen worden. Zo krijgt het actieplan invulling en het ISO managementsysteem vorm.

Certificeren en verbeteren

Als het ISO managementsysteem is opgezet en ingevoerd, komt QualityMasters langs voor de certificering. Met de audit wordt de werking en doeltreffendheid van het ISO managementsysteem beoordeeld. De bedrijfsprocessen worden op uitvoering getoetst in relatie tot de normeisen. De bevindingen worden door de auditor in een rapport beschreven. Een positief resultaat leidt tot het ISO certificaat, waarmee de stap naar  continu verbeteren is gezet. Het helpt om op frequente en structurele wijze verbeteringen in te zien, concreet op te pakken en in te vullen. Het ISO certificaat is een pluim op de hoed van de organisatie.

Corona

We houden ons aan de RIVM maatregelen. Dit betekent dat we ons werk zoveel mogelijk online (bijvoorbeeld via MS Teams of Skype) uitvoeren. We zullen dat vooraf persoonlijk met je afstemmen. Jouw en onze gezondheid komen op de eerste plaats. Samen met jou willen we het virus bestrijden door zoveel mogelijk invulling te geven aan online werk.

QualityMasters bestaat 25 jaar!

We gaan op bezoek bij klanten die al lang klant zijn bij ons en nemen een verrassing mee.