Certificeringstraject

Hoe ziet een certificeringstraject eruit?

De benodigde tijd voor het uitvoeren van een audit is per organisatie verschillend en hangt af van verschillende factoren als het aantal medewerkers van een bedrijf, de processen en de omvang van de werkzaamheden. Deze zaken worden door ons tijdens een vrijblijvend kennismakingsbezoek in kaart gebracht zodat we u een gepast aanbod kunnen doen.

Het traject voor certificering bestaat uit een fase 1 en 2 audit. De fase 1 audit richt zich voornamelijk op de documentatie van uw systeem. De auditor vormt zich zo een eerste indruk en maakt een inventarisatie van de onderdelen van het managementsysteem die al aan de normeisen voldoen en welke onderdelen nog verbeterd of aangevuld dienen te worden.

Om uw organisatie de ruimte te geven de resultaten van de fase 1 audit op te volgen, zit er over het algemeen een periode van één of meerdere maanden tussen de fase 1 en 2 audit. Wanneer uw organisatie er klaar voor is, vindt de fase 2 audit plaats. Tijdens deze audit wordt de totaliteit van uw managementsysteem beoordeeld. Komt uw beleid overeen met de eisen vanuit de norm en worden deze in werkelijkheid ook zo toegepast? Indien hier een positief resultaat uit komt, stuurt de auditor zijn aanbeveling door naar onze onafhankelijke certificaat beslisser die u bij een positieve beoordeling het certificaat toekend.

Om de continuïteit van uw managementsysteem te controleren, vindt er jaarlijks een controle audit plaats. Zo komen u sterke en verbeterpunten duidelijk in beeld.

In het derde jaar wordt er geëvalueerd. Door middel van een periode beoordeling wordt gekeken naar de resultaten uit de voorgaande audit. Verbeterpunten die structureel naar voren komen, zullen extra aandacht krijgen tijdens de hercertificeringsaudit. Wanneer de audit opnieuw uitmond in een goedgekeurde positieve aanbeveling, zal een nieuw certificaat worden afgegeven voor wederom 3 jaar waarmee de cyclus zich herhaald.

Vanzelfsprekend ontvangt u na elke audit een rapport met de resultaten.