Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
QualityMasters is een certificatie instelling op het gebied van ISO managementsystemen. QualityMasters hecht waarde aan openheid, eerlijkheid, plezier en delen van kennis. Het nakomen van afspraken voor het in- en externe vertrouwen is voor ons belangrijk.

“De belangrijkste slag die gemaakt wordt met ISO, is het structureren van de gegevens die vaak al aanwezig zijn, dat levert inzicht op. Door die gegevens te gaan gebruiken voor analyse en evaluatie, gaan die ook nog eens zinvolle stuurinformatie opleveren. ISO systeem biedt structuur en houvast.

En dan wordt certificeren leuk!”

Dik Roeland
Directeur QualityMasters

Onze missie
Organisaties op praktische en no-nonsense wijze van dienst zijn met het certificeren van management systemen op basis van ISO-normen.

Onze visie
Samenwerken creëert verbondenheid en stimuleert groei. Daarnaast stelt het delen van kennis iedereen in staat om zichzelf te verbeteren.