A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning

De Charter for sustainable cleaning (duurzaam schoonmaken) is een initiatief van A.I.S.E.; een koepelorganisatie die zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten in Europa vertegenwoordigt. Het doel hiervan is het motiveren van deze industriële sector, maar ook de consument, om zeep-, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten duurzamer te produceren en consumeren.

De Charter is een framework gebaseerd op de complete levenscyclus van een product, vanaf de grondstof tot het gebruik en de afvalverwerking. De Charter probeert verder te gaan dan de wettelijke eisen om te garanderen dat producten op de meest veilige en milieuverantwoorde manier tot stand komen. Het framework geeft houvast in het structureren van de hiervoor benodigde duurzame activiteiten en het delen van ideeën. Voorbeelden hiervan zijn persoonlijke- en milieubescherming tegen chemische stoffen, optimale informatievoorziening aan consumenten, maar ook hogere ecologische efficiëntie en dergelijke.

De Charter is geschikt voor zowel grote als kleine bedrijven binnen de industrie voor de zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten. Naast dat deze norm vaak tot het eisenpakket van klanten en leveranciers behoort, geeft de norm u ook inzicht in nieuwe mogelijkheden en kansen. Zo worden economische, sociale en milieuaspecten gemeten en worden verbeterpunten aan het licht gebracht, waardoor vervolgens continue verbetering kan optreden. A.I.S.E. rapporteert jaarlijks de prestaties van de industrie op EU-niveau.

Certificering tegen deze norm is bij QualityMasters mogelijk waarna de registratie plaatsvindt door A.I.S.E. zelf via www.sustainable-cleaning.com. QualityMasters is door A.I.S.E. aangemerkt als geregistreerde ‘external verifier’ voor deze norm. Als uw organisatie positief door de certificering komt, ontvangt u het officiële Charter label. Dit beeldmerk kunt u gebruiken op uw verpakking, briefpapier, websites, en dergelijke. Met het A.I.S.E. Charter label niet alleen erkenning krijgen, maar kunt u zich ook onderscheiden van uw concurrenten.