ISO 14001: Milieumanagement

NEN-EN-ISO 14001

is een internationale norm voor het milieumanagementsysteem van een organisatie. Dit systeem richt zich op het verbeteren van de milieuprestaties. De norm wordt zowel intern als extern gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving, de bedrijfseigen en andere milieueisen.

De eisen van de norm richten zich onder andere op:
– Het opstellen van structurele plannen en het beschrijven en beheersen van de processen en activiteiten op het gebied van milieumanagement
– Het bepalen van de milieurisico’s met hun milieueffect/ milieubelasting, het vaststellen van de prioriteit van deze risico’s en daarbij komende beheersmaatregelen
– Het bepalen en verzorgen van de juiste en geschikte middelen, zoals machines, materialen, personen en ruimtes, om te voldoen aan de milieueisen
– Het continu en structureel beoordelen van de milieuprestaties
– Het indien nodig bijstellen en doorvoeren van de plannen, processen en activiteiten t.b.v. verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.

ISO 14001 is geschikt voor zowel grote als kleine bedrijven, ongeacht de branche, omvang en aard van de diensten. Met de norm vermindert u de milieubelasting en verhoogt u de milieuprestaties, dankzij een continue structurele beheersing en verbetering van het milieumanagementsysteem. Daarnaast bespaart het u geld en bevordert het uw imago. Een gekenmerkt imago op het gebied van milieuprestaties is meer en meer vereist en noodzakelijk bij aanbestedingen. Met een certificaat onderscheidt u zich van uw concurrenten en haalt meer opdrachten binnen.