LinkedIn: Voorbeeldcase ISO 45001

Gezond en veilig werken met ISO 45001

ISO 45001 helpt je om op structurele wijze voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen en die te borgen. Daarmee stimuleer je medewerkers om hierin actief mee te werken en verlaag je risico’s. Op de langere termijn kan dit leiden tot een lager ziekteverzuim, minder verloop en meer werkplezier.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Henk heeft zijn eigen transportbedrijf en bezorgt vooral pakketten. Henk is 65 jaar en gaat over twee jaar met pensioen. Zijn zoon Frank gaat de zaak over nemen en zijn vrouw Anne runt de administratie. Er zijn ook nog een aantal chauffeurs in dienst, Jan (55 jaar), Piet (46 jaar), Els (38 jaar), Ahmed (36 jaar) en een back-up chauffeur Fred die al met pensioen is en met een 0-urencontact bijspringt als het druk is. Dat loopt op zich goed alleen bedenkt Henk dat veel geregeld is in zijn hoofd en het goed is om zaken, vooral als het gaat om Gezondheid en Veiligheid, goed te bepalen en vast te leggen.

Waarom zou Henk zich nu bezighouden met ISO 45001 certificaat?

Henk wil niet alleen met pensioen, hij wil ook dat zijn mensen gezond blijven. Ook wil hij dat zijn  zoon Frank helder heeft wat hij straks overneemt. Henk weet uit ervaring dat goed voor je mensen zorgen uitmond in wederzijds respect en loyaliteit. Dat uit zich in een goede dienstverlening en een tevreden klant.

ISO 45001 zal Henk helpen op een simpele en structurele manier het Arbosysteem te gaan borgen binnen zijn organisatie. Belangrijke vragen op het gebied van Arbo zijn bijvoorbeeld: ‘wat zijn de sterke en zwakke, kansen en bedreigingen?’, ‘Wat zijn de concrete wensen voor de arbeidsomstandigheden en hoe kunnen we die invullen/ oplossen?’.

Henk denkt bijvoorbeeld aan: Een gezonde en veilige werkomgeving, goede werkkleding, heldere werktijden en goede hulpmiddelen.

ISO geeft aan dat Henk goed leiderschap (vrij vertaald in rentmeesterschap) moet bieden. Goed rentmeesterschap is belangrijk, dat weet Henk.  ISO 45001 helpt hem om daar invulling aan te geven. De norm lepelt dat niet punt voor punt op, de norm ‘dwingt’ je om er goed over na te denken en laat vervolgens aan Henk de keuze hoe hij daar invulling aan wil geven. Henk denkt vervolgens om bijvoorbeeld:

– in elke bus heeft een (trap)steekwagen te zetten

– de grotere wagens van een laadklep te voorzien

– goede werkkleding te regelen (waaronder: werkschoenen, handschoenen, bril, etc.)

– elke week kort overleg te organiseren over de weekplanning.

– dagelijks tijdens de koffie de werkzaamheden doornemen van die dag.

– zijn mensen te vragen naar hun beleving, verwachting en ideeën

ISO 45001 ook voor jou organisatie?

Zoals je ziet is ISO 45001 geschikt voor zowel kleine als grote bedrijven, ongeacht de branche, omvang en aard van wat je doet. ISO 45001 is de internationale norm voor het managementsysteem Gezond en Veilig Werken binnen een organisatie. Dit systeem richt zich op de verbetering van de gezondheid, veiligheid en welzijn van personen, voor zowel medewerkers als bezoekers van een organisatie. De norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de regelgeving (Arbowet) en de bedrijfseigen- of branche specifieke eisen (bijv. CAO). ISO 45001 bevordert uw imago en kan op termijn ook nog eens tijd en geld besparen. Het Gezond & Veilig Werken systeem laten certificeren levert niet alleen een certificaat op. Het is ook een stok achter de deur om actief met Gezond en Veilig Werken bezig te blijven.

Neem contact op met QualityMasters voor een vrijblijvend gesprek.