In hoeverre is risicomanagement toegepast binnen ons bedrijfsleven?

onderzoek risicomanagement in NederlandRisicomanagement heeft binnen de nieuwe ISO 9001 een sterkere focus gekregen. Het begrip loopt als een rode draad door de hoofdstukken en voegt een ‘nieuwe’ dimensie toe aan ondernemen. Gezien deze verandering in de toepassing van ISO 9001, rijst de vraag: In hoeverre ondernemend Nederland, al bekend is met dit principe en risicomanagement toepast in haar werkwijze?

In onze zoektocht stuitten wij op het ‘Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland’ dat in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen; Nyenrode School of Accountancy & Controlling; NBA en PwC  in 2009 en 2014 is uitgevoerd. Het onderzoeksteam is van mening dat er in Nederland nog veel verbeterkansen liggen op het gebied van risicomanagement waarvan wij er graag enkele met u delen.

Zo geeft het onderzoeksteam drie redenen als onderbouwing waarom er juist verbetering nodig is op het gebied van risicomanagement.

  • De eerste is; dat er uit verschillende onderzoeken is gebleken dat gebrekkig of kwalitatief minder risicomanagement een van de oorzaken is geweest van de financiële crisis en dat dit in de toekomst juist voorkomen dient te worden.
  • Daarnaast is er het risico dat als organisaties zelf geen stappen nemen, de overheid zal ingrijpen in de vorm van meer wet en regelgeving.
  • Tot slot bestaat het gevaar dat bij financiële instabiliteit wordt bezuinigt op cruciale onderdelen van risicomanagement wat organisaties nog kwetsbaarder maakt.

Waar laten wij dan kansen liggen?

Een van de indrukken die het onderzoeksteam uit de antwoorden van respondenten kreeg is dat risicomanagement nog sterk compliance gedreven is. De focus in ons risicomanagement ligt nog teveel op het tegengaan van negatieve effecten in plaats van op het benutten van kansen op het gebied van winstgevendheid en groeimogelijkheden.

Een ander punt is de frequentie waarop ondernemend Nederland zich bezighoud met het in kaart brengen van relevante risico’s. Zo doet twee derde van de 727 respondenten dit niet vaker dan één keer per jaar en heeft 13% van de respondenten dit zelfs nog nooit gedaan. Een van de adviezen van het onderzoeksteam is dan ook vaker de tijd te nemen om risico’s in kaart te brengen, deze te analyseren en daarbij te zorgen voor ‘tegenspraak die een bredere blik biedt’ en binnen alle lagen van de organisatie plaatsvind.

Tot slot is het onderzoeksteam niet blind voor de uitdaging waar organisaties voor staan, risicomanagement integreer je niet zomaar. Daarnaast kunnen we ook niet alle risico’s managen en   blijft het mensen werk en daardoor afhankelijk van de perceptie van degene die het toepast.

Bron: Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland, oktober 2014, ISBN/EAN: 978-90-75103-79-3

Wilt u een risico-analyse laten uitvoeren?: klik hier voor meer informatie.