Onpartijdig en Objectief

Bij QualityMasters kunt u vertrouwen op een onpartijdige beoordeling. Vanuit onze visie hechten we veel waarde aan onpartijdigheid. Om deze te waarborgen hanteren wij de ISO/IEC 17021 (Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren) als leidraad. Een van de vereiste van deze norm is dat er een commissie moet zijn aangesteld ter waarborging van de onpartijdigheid. Bij QualityMasters is dit het CWO (Commissie waarborging Onpartijdigheid). De commissie beoordeelt aan de hand van steekproeven en gesprekken met de directie of wij ons aan de norm houden en onafhankelijke diensten verlenen.

In het kader van transparantie geven wij tevens alle door ons uitgegeven certificaten aan bij het ISO register.

QualityMasters is niet geaccrediteerd. Dit is een bewuste keuze aangezien accreditatie geen eis is vanuit ISO en wij onze onpartijdigheid en kwaliteit laten toetsen door het CWO.