OHSAS 18001: Arbomanagement

OHSAS 18001 (planning 2017 ISO 45001)

ISO 45001 wordt de vervanger van de OHSAS 18001, dit staat gepland voor 2017.De OHSAS 18001 is een internationale norm voor het Arbomanagementsysteem van een organisatie. Dit systeem richt zich op verbetering van de gezondheid, veiligheid en welzijn van personen, zoals medewerkers en externe bezoekers van een organisatie. De norm wordt zowel intern als extern gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de Arbowet- en regelgeving en de bedrijfseigen eisen.

De eisen van de norm richten zich onder andere op:
– Het opstellen van structurele plannen en het beschrijven en beheersen van de processen en activiteiten op het gebied van Arbomanagement
– Het bepalen van de Arborisico’s met hun effect op personen, het vaststellen van de prioriteit van deze risico’s en daarbij komende beheersmaatregelen
– Het bepalen en verzorgen van de juiste en geschikte middelen, zoals machines, materialen, personen en ruimtes, om te voldoen aan de Arbo eisen
– Het continu en structureel beoordelen van de Arbo prestaties
– Het indien nodig bijstellen en doorvoeren van de plannen, processen en activiteiten t.b.v. verbetering van de prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn van personen.

ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) is geschikt voor zowel grote als kleine bedrijven, ongeacht de branche, omvang en aard van de diensten. Met de norm verhoogt u de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, zoals werkomgeving en aanwezig materiaal, en stimuleert en motiveert u uw medewerkers. Daarmee vermindert of elimineert u de risico’s voor medewerkers en bezoekers. Dit zorgt op haar beurt voor minder ziekteverzuim, minder ongevallen, minder verloop en meer productie. Dat bespaart u geld en het bevordert uw imago. Met een certificaat maakt u een kwalitatief Arbomanagementsysteem binnen uw organisatie aantoonbaar.