MVO Zelfverklaring

QualityMasters geeft zelf bewust invulling aan de MVO Matrix en ziet daarmee een kans om verbeteringen te realiseren in het kader van haar Maatschappelijk Betrokkenheid. Jaarlijks, zoals het Matrix beleid vraagt, vindt een review plaats om vast te stellen of de beoogde MVO-groei ook daadwerkelijk gerealiseerd is.

zelfverklaring