MVO Matrix

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een begrip dat steeds vaker te horen is, maar dat eigenlijk al jaren is verweven in onze samenleving. MVO omvat een brede kijk op het vinden van de beste balans tussen drie belangrijke elementen, namelijk People (mens), Planet (aarde) en Profit (winst). In de afgelopen jaren is de bewustwording op dit gebied bij stakeholders steeds groter geworden. Er worden niet alleen meer eisen gesteld aan een eindproduct, maar ook aan hoe deze tot stand is gekomen. Zo wordt er van productie tot Retail kritisch gekeken naar bijvoorbeeld milieu, energie, mensenrechten, duurzaamheid, discriminatie en/ of maatschappelijke ontwikkeling.

Consumenten zijn dus ‘groener’ bezig en veel ondernemers willen daarin niet achterblijven en ontwikkelen zich mee. Het is de taak van de ondernemer om zijn leveranciers, concurrenten en andere stakeholders over haar processen en activiteiten op het gebied van MVO te informeren. Om ondernemers hierin te ondersteunen heeft QualityMasters de MVO Matrix ontwikkeld.

Deze online Matrix is geïnspireerd op de richtlijn ISO 26000 en laat u op een laagdrempelige wijze kennismaken met onderwerpen die u kunnen helpen met het implementeren van duurzame bedrijfsoplossingen. U beslist zelf welke elementen voor uw van toepassing zijn, waarna de Matrix u laat zien op welke wijze u al invulling geeft aan MVO en welke acties u kan overwegen ter verbetering.

De Matrix bevat verschillende niveaus die u continu uitdagen om meer verantwoordelijkheid te nemen en verder te verbeteren, innoveren en groeien ten aanzien van mens, milieu en economie. Om uw stakeholders aan te tonen dat u zich ontwikkelt op een duurzame manier, biedt QualityMasters u de mogelijkheid uw Matrix uitslagen te laten certificeren. Een certificaat geeft u een gekenmerkt en positief imago op het gebied van MVO-prestaties en het versterkt uw marktpositie.

Geïnteresseerd? Begin dan hier met het invullen van uw eigen MVO Matrix!

image_2