MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

“Wat betekent MVO certificering voor mij? “Ik vind normen en waarden van belang, ben goed voor mijn mensen en heb oog voor de maatschappij, daar heb ik mijn processen op ingericht”.

Het is een herkenbare vraag en reactie. MVO is steeds weer onderwerp van gesprek en duurzaam denken en handelen is daar een onderdeel van. MVO helpt je om na te denken over jouw bedrijf, positie en processen. Het maakt je bewust van waar je echt staat ten opzichte van de MVO aspecten en motiveert om daarin stappen te maken. MVO omvat een brede kijk op het vinden van de beste balans tussen drie belangrijke elementen, namelijk People, Planet en Profit. In de afgelopen jaren is de bewustwording op dit gebied bij stakeholders steeds groter geworden. MVO helpt met onderwerpen die u kunnen helpen met het implementeren van duurzame bedrijfsoplossingen.

MVO voor jouw organisatie
Waarom doe je de dingen zoals je die doet? Waar komen je grondstoffen vandaan? Wat vinden je medewerkers van jouw organisatie? Welke uitstraling heeft jouw organisatie bij je klanten? Of in je directe omgeving en leveranciers?

Het neven effect van MVO:
·         meer bewustzijn over het belang van MVO bij medewerkers
·         beter inzicht in de aspecten t.a.v. People, Planet, Profit
·         inzicht in de eisen van belanghebbenden
·         uitdagingen in kaart brengen en acties bepalen
·         concreet doorvoeren van MVO aspecten
·         bedrijfsimago verbeteren.
·         vergroten van de markt

MVO helpt je waar dat relevant is.
MVO dwingt je om meer verantwoordelijkheid te nemen en verder te verbeteren, innoveren en groeien ten aanzien van mens, milieu en economie. Om je stakeholders aan te tonen dat je je ontwikkelt op een duurzame manier. Een certificaat geeft een positief imago en het versterkt uw marktpositie.