Maatschappelijke Betrokkenheid

QualityMasters probeert op een bewuste manier invulling te geven aan de 3 P’s, welke de balans tussen people, planet en profit aangeven. Het steunen en ontwikkelen van medewerkers en stagiaires, milieuvriendelijke keuzes met betrekking tot het wagenpark en het zoeken naar aansluiting bij verschillende stakeholders kenmerken ons MVO beleid. QualityMasters is een maatschappelijk betrokken organisatie, wat zich uitwerkt in een landelijke betrokkenheid bij meerdere samenwerkingsverbanden, maar ook door een lokale betrokkenheid bij maatschappelijke en duurzame initiatieven. Continue verbetering van onze MVO doelen komt jaarlijks terug. Om hier op een gestructureerde wijze invulling aan te geven, maken we gebruik van de MVO Matrix. Hieronder vindt u meer informatie over deze zelfverklaring en onze resultaten.

MVO Zelfverklaring

image_2

Lees meer »