LinkedIn: Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken is belangrijk voor werkgevers én werknemers.
Hoe ontwikkel je in jouw bedrijf een gedragscode van ‘gezond en veilig werken’?
Maak met elkaar duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Verbinding met elkaar – ook online

Help elkaar bijvoorbeeld door met elkaar te videolunchen en erna een wandeling te maken om genoeg beweging te hebben. Maar ook om als bedrijf blijvend CO-2 uitstoot te verminderen door afwisselend thuis te werken na coronatijd.

Goed mee aan de slag? Zet je plannen in het Plan-Do-Check-Act model.

ISO 45001 helpt jouw organisatie een gezonde en veilig werkplek te zijn
Je gaat op een structurele wijze voor goede arbeidsomstandigheden zorgen.

Maak een afspraak.