Gereed voor de nieuwe ISO norm(en)?

shutterstock_212748979U overweegt serieus, of heeft al besloten , om over te stappen op ISO 9001:2015 en/ of ISO 14001:2015. Een belangrijke stap , waarbij u zult ervaren dat de nieuwe ISO – norm(en) meer toegevoegde waarde voor de organisatie biedt dan alleen maar eisen op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement.

Allereerst is de norm in een compleet nieuw jasje gestoken, namelijk dat van de High Level Structure ( HLS ). Hiermee volgt ISO 9001/ 14001 een basisstructuur met kerneisen, die algemeen geldend zijn voor alle ISO – managementsystemen. Alle nieuwe en herziene ISO- managementsysteemnormen zullen volgens deze structuur zijn opgebouwd. Integratie van kwaliteitsmanagement met bijvoorbeeld milieu- en Arbo management of informatiebeveiliging wordt zo veel gemakkelijker. Hierdoor gaan managementsystemen beter aansluiten op de trend van integraal management.

Het tweede belangrijke nieuwe aspect van de ISO –normen is dat ze een directie koppeling leggen tussen de bedrijfsstrategie en de operationele bedrijfsvoering. Met andere woorden: de HLS dwingt als het ware dat managementsystemen die alleen maar in de zijlijn van de “ echte “ bedrijfsvoering bestaan , tot het verleden gaan behoren.

Niet alleen voor directies , maar vooral ook voor de KAM – managers bieden de nieuwe normen interessante kansen en uitdagingen. Zij kunnen hun rol pakken als verbindende schakel tussen strategie en operatie, namelijk het vertalen van de euro’s en risico’s waar het in de strategie over gaat, naar operationele processen. Andersom moeten ze ervoor zorgen dat informatie over het presteren van de operatie weer managementinformatie wordt. Deze rol kunnen zij direct al op zich nemen bij de overstap op ISO 9001:2015 en/ of ISO 14001:2015.