EN 15224: Kwaliteitsmanagement voor Zorg en Welzijn

EN 15524: Kwaliteitsmanagement voor Zorg en Welzijn

is een Europese norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een zorgorganisatie. Het systeem is breed toepasbaar binnen diverse disciplines van de gezondheidszorg. De norm is gericht op de algemene principes van kwaliteitszorg. De basis wordt gevormd door de ISO 9001, waarbij de EN 15224 generieke richtlijnen vertaalt naar specifieke situaties binnen zorginstellingen.

De eisen van de norm richten zich onder andere op:

– Geschikte, correcte zorg
– Beschikbaarheid
– Continuïteit van zorg
– Doeltreffendheid
– Doelmatigheid
– Gelijkwaardigheid
– Zorg gebaseerd op bewijs en kennis
– Op de zorgontvanger gerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit)
– Betrokkenheid van zorgontvanger
– Cliënt/ patiëntveiligheid
– Tijdigheid/ toegankelijkheid

EN 15224 is geschikt voor zowel grote als kleine zorgorganisaties en -instellingen, ongeacht omvang en aard van de diensten. Met de norm operationaliseert een zorginstelling haar speerpunten, dankzij een continue structurele beheersing en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem voor Zorg en Welzijn. Het is belangrijk om stil te staan bij de bovenstaande punten (de norm zegt niet dat ze verplicht zijn), een zorgorganisatie mag ook zelf alternatieve kwaliteitskenmerken bepalen en beschrijven.