Categoriearchief: E-paper

LinkedIn: Efficiënter werken

12 augustus 2021

Pak procesbeheersing op een effectieve manier aan!

De aantrekkende markt zorgt voor veel extra projecten. Klanten stellen ondertussen steeds hogere eisen aan de snelheid, kwaliteit en de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Hoe zorg je als MKB ondernemer dat je inspeelt op deze ontwikkelingen en geen kansen laat lopen? Een manier om dit te doen is door goede procesbeheersing.

Groeiende organisaties krijgen er vroeg of laat mee te maken: het beheersen van de processen.   De dagelijkse werkzaamheden nemen toe, de mensen die het werk uitvoeren krijgen meer taken op het bordje en steeds meer klanten nemen jouw producten of diensten in ontvangst. Hoe beheers je dat? Hoe creëer je standaarden in de processen zodat kwaliteit gegarandeerd is, zonder de creativiteit en het vakmanschap van de medewerkers aan te tasten?

Voor het beheersen van processen zijn er diverse methodes. ISO 9001 is de bekendste en beruchtste van het stel. De truc is om de ISO 9001 zo toe te passen zodat het jouw onderneming efficiënter i.p.v. bureaucratischer maakt.

ISO 9001 – helpt jou efficiënter werken en is kostenbesparend
Een groeiend bedrijf heeft vaak behoefte aan:

– een beheersing van de processen,

– duidelijkheid in werkzaamheden,

– hogere kwaliteitsniveau in de interne organisatie,

– een professionaliseringsslag door versnelde groei.

De ISO 9001 norm helpt jouw organisatie met het ontwikkelen van een systeem, dat de kwaliteit en klanttevredenheid verhoogt. QualityMasters helpt je om de processen beter beheersbaar te maken met een duidelijke focus op het doel: je organisatie efficiënter laten werken.

Maak nu een afspraak

LinkedIn: Gezond en veilig werken

19 november 2020

Gezond en veilig werken is belangrijk voor werkgevers én werknemers.
Hoe ontwikkel je in jouw bedrijf een gedragscode van ‘gezond en veilig werken’?
Maak met elkaar duidelijke afspraken, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Verbinding met elkaar – ook online

Help elkaar bijvoorbeeld door met elkaar te videolunchen en erna een wandeling te maken om genoeg beweging te hebben. Maar ook om als bedrijf blijvend CO-2 uitstoot te verminderen door afwisselend thuis te werken na coronatijd.

Goed mee aan de slag? Zet je plannen in het Plan-Do-Check-Act model.

ISO 45001 helpt jouw organisatie een gezonde en veilig werkplek te zijn
Je gaat op een structurele wijze voor goede arbeidsomstandigheden zorgen.

Maak een afspraak. 

 

E-paper Risico’s en Kansen

25 november 2019

Omgaan met Risico’s en Kansen

De zakenwereld is dynamisch, onvoorspelbaar en zit vol met disruptieve technologieën, bijvoorbeeld Airbnb voor de hotelbranche, 3D printers in de bouw en robotica in de zorg. Hoe ga je als organisatie op een goede wijze om met de risico’s en kansen die op je pad komen? Je wilt als organisatie niet alleen leed en schade beperken, maar juist de ongekende mogelijkheden benutten. Download de E-Paper van QualityMasters om succesvol om te gaan met risico’s en kansen. 

QM E-paper ISO 9001

E-paper Gezond en veilig werken

13 september 2019

Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf gezond en veilig gaat werken?

Veiligheid blijft een uitdaging op de werkvloer. Zo blijft het aantal arbeidsongevallen elk jaar toenemen (4% stijging in 2018 ). Deze cijfers gaan al jaren niet omlaag. Het kost bedrijven niet alleen veel geld, het draait ook om de gezondheid van de medewerkers. Download de E-paper van QualityMasters om gezond en veilig te gaan werken.

QM E-paper ISO 45001

E-Paper: Leiderschap

6 juni 2019

Hoe neem je jouw organisatie mee in de toekomst? 

Hoe zorg je als directie dat jouw bedrijf kwalitatief de toekomst in gaat? Leiderschap gaat over visie, verandering en gedrag. Richting geven aan de onderneming. Een taak van de directie. 

De ISO 9001:2015 norm helpt daar bij. Een van de onderdelen is hoe jij leiderschap als moderne organisatie kan aanpakken. Download de E-paper en laat ons weten hoe jij jezelf inzet als leider i.p.v. manager.

ISO 45001 Versus OHSAS 18001 en VCA

27 augustus 2018

ISO 45001 is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), de nieuwe hoofdstructuur voor ISO normen. Een aantal wijzigingen van de ISO 45001 ten opzichte van OHSAS 18001 komen voort uit de deze structuur en een aantal zijn specifiek voor gezondheid en veiligheid op het werk. ISO 45001 is een internationale norm die goed te combineren is met andere normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001.
Daardoor is de norm gemakkelijker te implementeren en in een managementsysteem te integreren en heeft hij meer waarde voor gebruikers.
Als uw systeem als is ingericht op OHSAS 18001, zult u de meeste onderwerpen en eisen in ISO 45001 wel herkennen. Wilt u de overstap maken naar ISO 45001? Dan zijn onder andere de volgende wijzigingen van belang om op te pakken en in te vullen:

 • Context van de organisatie:
  • Hoofdstuk 4.1, externe en interne factoren, introduceert nieuwe sub-hoofdstukken voor het systematisch vaststellen en monitoren van de organisatiecontext.
  • Hoofdstuk 4.2 wordt aandacht besteed aan de behoeften en verwachtingen van de werknemers en andere belanghebbenden en de betrokkenheid van de werknemers. Door focus op deze zaken kunnen de factoren die in het managementsysteem worden beheerd, systematisch worden geïdentificeerd en begrepen.
 • Beheer van risico’s en kansen:
  • Hoofdstuk 6.1.1, 6.1.3 en 6.1.4 stellen dat bedrijven gespitst moeten zijn op risico’s of kansen die (positief of negatief) van invloed kunnen zijn op het vermogen van het managementsysteem om de beoogde resultaten te leveren, waaronder verbeterde gezondheid en veiligheid op de werkplek. De risico’s en kansen moeten worden vastgesteld en overwogen en er moeten indien nodig maatregelen worden genomen.
 • Leiderschap en betrokkenheid van het management:
  • Hoofdstuk 5.1 benadrukt dat het topmanagement zich actief met de effectiviteit van het managementsysteem moet bezighouden en er verantwoordelijkheid voor moet nemen.
 • Doelstellingen en prestaties:
  • Hoofdstuk 6.2.1 en 6.2.2) Sterkere focus op doelstellingen als drijvende kracht voor verbeteringen.
 • Evaluatie:
  • Hoofdstuk 9.1 en 9.2 analyse van gegevens en monitoren van processen
  • Hoofstuk 9.3 Prestatiebeoordeling door het management.

Verschil tussen ISO 45001 en VCA

ISO 45001:

Is meer gericht op ‘wat’ je moet regelen: Er worden gedetailleerde eisen gesteld aan de diverse onderdelen van het managementsysteem voor gezond en veilig werken. Organisaties kunnen zelf een keuze maken welke middelen worden ingezet om daar invulling aan te geven. Op basis van ISO 45001 zijn organisaties verplicht om zowel op beleidsmatig (strategisch) als operationeel niveau een complete verbetercyclus (plan-do-check-act) te doorlopen. De continue verbetering van de prestaties moet worden gedocumenteerd.

 

VCA 

Is gericht op ‘hoe’ je veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer moet regelen. VCA is praktischer ingericht. VCA is opgesteld om de systemen van opdrachtgevers en aannemers zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Er is meer aandacht voor de inzet van hulpmiddelen. Voor opdrachtgevers is hierdoor duidelijk wat een bedrijf op de werkvloer minimaal geregeld heeft. Organisaties hebben, in tegenstelling tot ISO 45001, minder vrijheid om zelf hun middelen te kiezen.