Zorg en welzijn

Opnieuw uitvinden

  • Jaar op jaar vinden er wijzigingen plaats ten aanzien van het zorgstelsel en de zorgverzekering. Het is niet gemakkelijk om zelf al deze veranderingen tijdig door te voeren. Welke processen veranderen en hoe? Waar zit het evenwicht, niet alleen organisatorisch maar ook budgettair? Wat omhelst het begrip corporate governance ofwel staat de client nog steeds centraal?
  • Ook hier geld: zorgorganisaties moeten zichzelf onder druk van de omgeving stee weer opnieuw uitvinden.

Wat wij u kunnen bieden

  • Met lean experts met ervaring in de zorg kunnen wij er voor zorgen dat werkprocessen korter, sneller en betrouwbaarder het gevraagde resultaat geven. Lean is een filosofie en methodiek om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen.
  • Wij kunnen voor u een strategische beleidsvisie op het gebied van zorgkwaliteit ontwikkelen. Dat baseren we op Clinical Governance zoals ontwikkeld in de NEN norm 15224 (Zorg & welzijn). De client en de zorg zijn daarbij uitgangspunt.
  • Wij begrijpen dat kleinere organisaties niet altijd een echte expert kunnenaanstellen. Iemand die zich afvraagt en adviseert over de bijdrage van kwaliteit (Total Quality Management of TQM) en wat het toevoegt aan het ondernemersresultaat e het welbevinden van de client. Iemand die coacht en adviseert. Dat heeft al zin met 10 uur per maand en dat kan in de vorm van een abonnement.

 

Welke mensen komen u dan helpen?

Wij beschikken over een netwerk van zeer ervaren en bewezen adviseurs in de zorg. Adviseurs die de praktijk aan het bed kennen en ook weten hoe dat gekoppeld kan worden aan de verantwoordelijkheden van een Raad van Bestuur.  Die niet alleen beschikken  over Lean kennis (Black Belts) maar ook accountancy, juridische zaken en certificeringen. Geen theoretici maar zeer discrete praktijkmensen.