MKB

Opnieuw uitvinden!

Succesvol ondernemerschap is jezelf als ondernemer en je onderneming steeds weer opnieuw uitvinden. Niets is vanzelfsprekend, succes ook niet. Alles heeft een levenscyclus, het tot stand komen van het product of de dienst, markt- en concurrentieverhoudingen, de wensen van de klant. De wensen van de klant is niet meer en niet minder dan de beleving van de kwaliteit van uw product of dienst.

Wist u…

 • Dat een gemiddeld succes zonder verandering niet langer aanhoudt dan zo’n 7 jaar?
 • Dat in die 7 jaar uw succes veroorzakende kritische succesfactoren al na twee jaar in de ogen van de afnemer hygiëne factoren worden (een vanzelfsprekendheid voor de klant)?
 • Dat de klant daarom telkens verbetering verwacht?

Niet innoveren en veranderen is stilstand. En stilstand is achteruitgang. Maar alles uitproberen zonder visie is ook geen optie. Succes vraagt focus, het nemen van gecalculeerde risico’s en een outside inside benadering. En wel vanuit het perspectief van de klant want deze bepaalt uiteindelijk met welke kwaliteit hij tevreden is.

Wanneer heeft u hulp nodig?

Het gaat niet zoals u het zich had voorgesteld:

 • Een goed idee, maar het komt niet van de grond.
 • Waarom loopt een goede start of een goede periode langzaam weg?
 • U voelt dat u iets over het hoofd ziet, maar wat?
 • U zoekt een partner (horizontaal of verticaal), maar wie?
 • U kent uw structurele problemen, ondanks allerlei maatregelen blijven ze structureel.

Wij kunnen u daarbij helpen!

 • Een eigen expert! Veel kleinere ondernemingen kunnen zich geen kwaliteitsadviseur of verandermanager veroorloven. Iemand die zich afvraagt en adviseert over de bijdrage van kwaliteit (Total Quality Management of TQM) en wat het toevoegt aan het ondernemersresultaat. Iemand die de ondernemer coacht en adviseert. Dat heeft al zin met 10 uur per maand en dat kan in de vorm van een abonnement.
 • Een Quality Scan.  Heel zinvol, als je weet waar de afnemer voor wenst te betalen en wat hij daarvoor verwacht, weet je ook wat je daarvoor moet doen. Veelal met de focus op portfolio.
 • Lean gaan! Heeft u het gevoel dat het allemaal veel efficiënter, effectiever en klantgerichter kan? Dat de kosten omlaag kunnen? Wij beschikken over lean experts die met korte en gerichte projecten processen en structuren doorlichten en verbeteren.
 • Basic Due Diligence. Dat staat voor “gepaste zorgvuldigheid” bij fusies, overnames en samenwerking met toeleveranciers. Het is onze ervaring dat veel kleine bedrijven veel succesvoller kunnen opereren door samen te werken met andere bedrijven. De term “Basic” slaat erop dat wij geen accountantsonderzoek doen, maar vooral kijken naar wat een “partner” kan bijdragen aan kwaliteit en daarmee aan marktkansen en winst. Daarna is het nog vroeg genoeg als een ondernemer verder wil gaan en de accountants wenst in te schakelen.

Welke mensen komen u dan helpen?

Wij beschikken over een netwerk van zeer ervaren en bewezen (MKB) ondernemers in de disciplines Lean (Black Belts), accountancy, juridische zaken, certificeringen, B2B en B2C die individueel uit vele branches afkomstig zijn. Geen theoretici maar zeer discrete praktijkmensen.