ISO Projecten

Aan het traject van certificering gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. In veel gevallen is er al een gedocumenteerd managementsysteem aanwezig, in andere gevallen wordt dit nog opgezet. QualityMasters kan u ook in dit traject ondersteunen, al dan niet door u door te verwijzen naar andere partners. Ook is het mogelijk om onze specialisten in te zetten om onder andere meer bewustzijn te creëren bij uw medewerkers, of bepaalde afdelingen of personen te trainen. Voordeel hierbij is dat u één loket heeft voor al uw vragen.

Meer betrokkenheid binnen uw team op het gebied van kwaliteit? Bewustzijn creëren met betrekking tot milieu, kwaliteit of maatschappelijk verantwoord ondernemen? QualityMasters biedt verschillende seminars aan, voor zowel grotere als kleinere groepen. Zij kunnen zowel op een externe locatie als in house worden georganiseerd.